Kontakt

Prevádzkovateľ: scriptum s. r. o.
Sibírska 55
83102
Slovenská republika
IČO: 47575395
DIČ: 2120193647
IČ DPH: SK2120193647 spoločnosť zapísaná v OR OS BA I Oddiel: Sro, vl.č.97609/B
Bankové spojenie: Číslo účtu: 4022869012/7500
IBAN: SK6575000000004022869012
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT:
Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava
Slovenská republika
Prihlásiť sa na odber noviniek